۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه های فرز حکاکی سنگ مدل ( آباریس )

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-100

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-75

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-60

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-50

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-25

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل FWS-25

۱۳۹۶-۰۹-۲۰

سنگ شکن کیوبیک مدل C-400

۱۳۹۶-۰۹-۲۰

سنگ شکن کیوبیک مدل C-300

۱۳۹۶-۰۹-۲۰

سنگ شکن کیوبیک مدل C-200