مدل C-400 با بیشترین ارتفاع کارگیر 40 سانتیمتری و تولید نیروی فشاری 90 تن پیشرو قدرتمند مجموعه سی است. این مدل به تیغه های انطباق پذیر مجهز شده که آنرا برای شکستن انواع سنگ های بی شکل تا ارتفاع 40 سانتیمتر مناسب می کند. این سری بطور کلی در ساخت سنگ های بزرگ دیوارچینی و به منظور تامین خوراک دستگاه های کوچک تر ساخت سنگ فرش مورد استفاده قرار می گیرد.

برق مورد نیاز (kw)قدرت جک (ton)ارتفاع کارگیر  (cm)عرض کارگیر (cm)
11.5904040

دیدگاه ها بسته شده است