۱۳۹۵-۰۶-۰۸

مد در صنعت سنگ

چند سوال ·         آیا مد سازی در سنعت سنگ یک واقعیت عینی است یا صرفا یک تصویر ذهنی است؟ ·         آیا مد قابل کنترل است؟ ·         […]