۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه های فرز حکاکی سنگ مدل ( آباریس )

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-100

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-75

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-60

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-50

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل SW-25

۱۳۹۶-۱۰-۰۱

دستگاه سیم برش مدل FWS-25

۱۳۹۶-۰۹-۲۰

سنگ شکن کیوبیک مدل C-400

۱۳۹۶-۰۹-۲۰

سنگ شکن کیوبیک مدل C-300

۱۳۹۶-۰۹-۲۰

سنگ شکن کیوبیک مدل C-200

۱۳۹۵-۰۶-۰۷

مد در صنعت سنگ

چند سوال ·         آیا مد سازی در سنعت سنگ یک واقعیت عینی است یا صرفا یک تصویر ذهنی است؟ ·         آیا مد قابل کنترل است؟ ·         […]